Obchodní podmínky, ceny, dodací a záruční podmínky

 Ceny 

Ceny jsou v naší internetové prodejně uváděny včetně DPH. U položek zboží je uvedena cena za měrnou jednotku (např. kus). 

Dodací podmínky  

Objednané zboží je dodávánou cestou České pošty jako Cenné psaní, Doporučené psaní nebo Balík do ruky - dodání v pracovní dny dle dodacích podmínek České pošty, v případě nezastihnutí zákazníka lze zboží vyzvednout do 7 dnů na příslušné dodací pobočce České pošty.

Osobní odběr - možný po předchozí dohodě s provozovatelem internetové prodejny.

Objednávky jsou odesílány nejdříve následující pracovní den po obdržení objednávky, pokud je toto zboží skladem.Objednávky nad 2.500 Kč (včetně DPH) jsou dodávány s poštovným zdarma. Za objednávky v nižší hodnotě účtujeme expediční poplatek 69 Kč (včetně DPH) při platbě předem na účet a 109 Kč(vč. DPH) při platbě na dobírku. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a textem záručních podmínek a to jak v písemném, tak i v elektronickém formátu. Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.Při nepřevzetí zásilky příjemcem a navrácení zásilky zpět na adresu firmy bude adresátovi účtován další expediční poplatek za opětovné zaslání zboží dle objednávky.

Prohlášení bezpečnosti

Provozovatel internetové prodejny DIAMANT – obchodní společnost DIAMANT Česká republika s.r.o. (dále jen DIAMANT) závazně prohlašuje a zavazuje se, že informace o zákaznících sloužící k provozu prodejny nebudou poskytnuty třetím osobám a bude jich využívat pouze pro svoji potřebu. Provozovatel internetové prodejny DIAMANT – obchodní společnost DIAMANT Česká republika s.r.o., je zaregistrován jako správce osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zaručujeme, že veškeré zboží, nabízené na našich stránkách, je prvotřídní kvality a pochází ze skladů oficiálních výrobců a dovozců. Součástí dodávky je i řádně vyplněný a potvrzený dodací list. Přístup registrovaným zákazníkům do e-obchodu DIAMANT jsou chráněny přístupovým jménem a heslem, které zná pouze zákazník DIAMANT. Proto prosíme nenechávejte tyto údaje volně přístupné jakýmkoli třetím osobám, aby nemohlo dojít k jejich zneužití a následně ke zneužití Vaší registrace a Vašich údajů. Za zneužití přístupového hesla provozovatel internetové prodejny DIAMANT nenese odpovědnost. 

Provozovatel internetové prodejny DIAMANT 

DIAMANT Česká republika s.r.o., Mánesova 345/13, 370 01 České Budějovice 

IČ: 26034034, DIČ: CZ26034034

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 9815

Kontakty:

Doručovací adresa : DIAMANT Česká republika s.r.o., 6.května 10, 294 43 Čachovice

Mobil: 777 570 378 - 9, e-mail: info@diamantcr.cz  web : http://www.diamantcr.cz

Rady zákazníkům

Zboží přišlo v porušeném obalu - zboží nepřebírejte nebo sepište s dopravcem nebo poštou příslušný protokol. Výrobek je po vybalení nefunkční nebo nekompletní - ihned odešlete zpět, bude vyměněn za jiný. Uznáváno do tří pracovních dnů od dodání. Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím a kopii dokladu o zakoupení výrobku!

Reklamační řád internetové prodejny DIAMANT

1. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád je zpracován podle litery Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na zboží, objednané v internetové prodejně DIAMANT a jehož reklamace je uplatněna v záruční době. Ke každé zásilce je přikládána faktura (daňový doklad) a dodací list, který v případě, že samostatný záruční list není přiložen, slouží jako záruční list. Zjistí-li zákazník  jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím, je povinen o tomto neprodleně informovat písemně, telefonicky, e-mailem, provozovatele prodejny. Neučiní-li tak do 72 hodin ode dne převzetí zásilky, vystavuje se nebezpečí, že mu případná pozdější reklamace nebude uznána.

2. Záruční podmínky

Délka záruky je uvedena v záručním listě. Pokud tak není učiněno, je záruční doba dle platného Občanského zákoníku (24 měsíců). V případě žádosti o výměnu zboží musí zákazník vrátit zboží v úplném stavu. Při uplatňování záruky je nutné doložit daňový doklad a záruční list. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech: Poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem). Neodbornou instalací, zacházením nebo obsluhou. Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedeným v záručním listě. Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci (záruční list a reklamační podmínky). Zboží bylo poškozeno neopatrným nebo neodborným zacházením anebo živly. Zboží je u zákazníka DIAMANT uskladněno v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v návodu k použití či k výrobku přiložených informacích o zboží.

3. Možnost vrácení zboží

Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy a vrátit nepoužité a nepoškozené zboží zpět i bez udání důvodu, a to nejpozději do 14 dnů ode dne jeho převzetí. V tomto případě provozovatel e-obchodu vrátí zpět zákazníkovi plnou cenu zboží, ovšem bez expedičního poplatku. Od smlouvy nelze odstoupit v případech, kdy jde o zboží upravené podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání; zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele; audio a video nahrávky a počítačové programy, porušil-li zákazník jejich originální obal a v případech, kdy jde o dodávku novin, periodik a časopisů.

4. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. listopadu 2009. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY – INFORMACE O ZBOŽÍ  

MAGNETICKÉ ŠPERKY

Výrobky se prodávají koncovým zákazníkům. Používat výrobky může každý, výjimkou jsou lidé s kardiostimulátorem. Používání šperků s magnety nemůže nahradit lékařskou péči, proto při závažných onemocněních se vždy obraťte na lékaře! Výrobky nejsou zdravotnický (léčebný) prostředek!

Použité materiály a povrchová úprava

Šperky jsou vyrobeny z oceli nebo obecných kovů. Povrchovou úpravu tvoří broušená, leštěná ocel, případně jiné kovy. „Kameny“ u šperků může být použit křišťál vysoké kvality. U některých výrobků mohou být použity polodrahokamy Zirkony (Cubic Zircon).

Magnety

Výrobky mohou obsahovat jeden, dva nebo více neodymiových magnetů o síle celkem až 2200 gaussů. Průměrná síla jednoho magnetu je cca. 1200 gaussů (800 - 1400 gaussů).

Údržba a čištění

Při údržbě a čištění je potřeba používat speciální utěrky (hadříky) na čištění šperků, které je možné zakoupit ve specializovaných prodejnách nebo zlatnictvích. V případě většího znečištění je potřeba tuto práci svěřit odborníkům. Při výběru zboží je nutné zvážit účel a příležitost, ke kterému zboží bude používáno!Vybrat správnou velikost.Vybrat správný druh zboží.Vybrat požadovaný design a vyhovující povrchovou úpravu. Při používání a údržbě zboží mějte na vědomí následující: Dbát na to, aby se nepoškodila povrchová úprava. Nepoužívat násilí a nepřiměřenou sílu. Sundávat před koupáním, sprchováním, mytím nádobí a podobnými činnostmi, při kterých šperky přichází do styku s vodou, aby nedošlo k odlepení jednotlivých dílů (magnety, křišťály, zirkony apod.) Nenosit během spaní, aby nedošlo k mechanickému poškození. Sundávat při pracovních činnostech, kde se používají různé chemikálie, aby nedošlo k poškození povrchové úpravy nebo změně barvy šperků. Nenosit při sportování, aby nedošlo k poškození povrchové úpravy a odlepení jednotlivých dílů šperků díky nadměrnému pocení. Elastické výrobky - náramky, náhrdelníky apod. opatrně nandávat a sundávat, aby nedošlo k jejich poškození nebo přetržení. Nepoužívat parfémy, make-up, různé krémy a kosmetické přípravky a další látky, které pokud přijdou do styku s výrobkem, mohou poškodit povrchovou úpravu a vzhled výrobku a tímto výrazně zkrátit jeho životnost. Nepoužívat žádné abrazivní (materiály s drsnějším povrchem) materiály při údržbě a ošetřování. U osob nemocných nebo osob, které používají léky, se v důsledku toxických látek v potu může stát, že povrchová úprava z tohoto důvodu změní vzhled (tato reakce je známá i u výrobků ze zlata a stříbra). Totéž se může stávat v důsledku nadměrného pocení (obzvlášť v létě), a to i u zdravých osob. Životnost povrchové úpravy se v těchto případech může značně zkrátit. Záruční doba je 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Je nutné doložit datum nákupu účtenkou, kupní smlouvou, složenkou nebo jiným dokladem, ze kterého je patrný datum nákupu a převzetí zboží. Reklamace je nutné uplatnit u prodejce DIAMANT. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností výrobku tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může výrobek vzhledem ke svým vlastnostem (konstrukci, použitým materiálům, povrchové úpravě apod.), danému účelu používání, intenzitě a způsobu užívání a údržby vydržet. Proto je při výběru výrobku nutné mít na zřeteli pro jaké příležitosti a jak často se výrobek bude používat (nosit). Výrobky s kameny a výrobky složitější konstrukce se nehodí na každodenní používání, ale na příležitostné nošení. Je potřeba zvážit při jakých každodenních pracovních a jiných činnostech výrobek nosíte a to obzvlášť v souvislosti s namáháním materiálu, ze kterého je výrobek vyroben a možností poškození povrchové úpravy.Stejně jako například u obuvi a ošacení, i u tohoto výrobku je nutné počítat s tím, že pokud stejný výrobek používáte (nosíte) každodenně, je jeho povrchová úprava a konstrukce vystavena vysokým nárokům a dalším vlivům, které negativně ovlivňují jeho vzhled a zkracují i životnost výrobku.Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení povrchové úpravy a jednotlivých částí (dílů) výrobku z důvodu používání samotného výrobku. Doba, po kterou povrchová úprava zůstane nepoškozena a nepozměněna, záleží na způsobu a podmínkách používání výrobku. Tato doba je také přímo úměrná síle (tloušťce) povrchové úpravy. Záruka se nevztahuje na výrobky poškozené (poškrabané, zlomené, nalomené, přetržené apod.) nešetrným a neopatrným používáním nebo použitím nepřiměřené síly vzhledem ke konstrukci a vlastnostem jednotlivých výrobků. Reklamaci není možné uznat v případech, kdy zákazník nerespektuje všechna doporučení uvedená v předchozím textu.

U zboží zvolte Přidat do oblíbených.
Košík je prázdný.
zboží v e-shopu: 360 e-shop systém banan.cz