Vliv magnetického pole na člověka

BIOMAGNETIZMUS - Vliv magnetizmu na člověka    

               Je prokázáno, že magnetické pole ovlivňuje životní energii lidí. Bez magnetického pole země by život na zemi nebyl možný. Během posledních pěti století se snížila intenzita magnetického pole Země, tedy našeho hlavního zdroje magnetizmu, o polovinu. Nyní dosahuje hodnoty okolo 0,5 gausse. Tato intenzita se nadále snižuje zhruba o 5% každých  sto let a magnetické pole Země pravděpodobně zanikne během dvou tisíců let.

              Náš životní styl navíc vliv magnetického pole ještě dále omezuje. V betonových budovách, kde žijeme a pracujeme, stejně jako v automobilech, kde trávíme více a více času, jsme přinejmenším zčásti odříznuti od té trochy zemského magnetizmu, která nám zbývá. Stavební materiály i materiály, ze kterých jsou vyrobeny automobily – beton a ocel - odstiňují zemské magnetické pole a připravují nás o jeho účinky.  

            Doktor Kyiči Nakagawa, ředitel tokijské nemocnice Isuzu, strávil více než dvacet let výzkumem vlivů magnetů na živé organizmy a zjistil, že příčinou mnoha zdravotních potíží vznikajících u stále větší skupiny lidí může být nedostatkem magnetizmu.  Tento nedostatek nazval „syndromem nedostatečného magnetického pole“. Mezi různé příznaky syndromu, které popsal, patří ztuhlost ramen, zad a krku, nevysvětlitelná bolest v hrudi, časté bolesti hlavy, závratě, bezdůvodná nespavost, trvalá zácpa, nevyrovnanost centrální nervové soustavy, ataxie (porucha koordinace pohybu), rozptýlené lumbago ( ústřel, náhlé bolesti v kříži, „houser“ )  a celková únava. Již v roce 1958 publikoval dr.Nakagawa se svým týmem práci, ve které popisuje efekt magnetického pole na ztuhlost v ramenou. Dosáhl vynikajících úspěchů u pacientů, kteří nosili magnetické náramky.

         MAGNETICKÉ POLE A KREVNÍ OBĚH

          Magnetické pole účinkuje na lidský organizmus především prostřednictvím krve, která jeho účinky „roznáší“ oběhovým systémem po celém těle. Jak to funguje? Lidské tělo obsahuje 5 – 6 litrů krve, která je pumpována srdcem ke každému tělnímu orgánu. Tepny, tepénky i krevní vlásečnice k těmto orgánům přenášejí kyslík a ostatní nezbytné látky. Kapiláry pak opět odvádějí „použitou“ krev ( s toxiny a odpadními produkty buněčného metabolizmu) do žil. Na své cestě projde krev ledvinami, kde je přefiltrována. Ze srdce potom jde do plic, kde je znovu okysličena a vrací se zpět do srdce. Odtud je pak opět dopravena k orgánům a krevní oběh se uzavírá. Lidská krev obsahuje červené krvinky, které slouží jako malé nádobky pro bílkovinu hemoglobin. Jeho funkcí je vázat kyslík a transportovat jej po těle. Krevní buňky musí být pružné a musí mít schopnost měnit tvar. Pokud by tomu tak nebylo, neprošly by těmi neužšími cévkami. Cévní onemocnění je dnes nejčastější příčinou úmrtí. Více než 50% lidí dne umírá na infarkty a mozkové mrtvice. Proč? Tak jak žijeme, jíme, začínají se nám ucpávat naše cévy. Člověk sní do 60 let života průměrně 30 tun jídla, to je váha 5 velkých slonů nebo 300 metrákových prasat, kteří nám projdou ústy, žaludkem, střevy i konečníkem. To víte, že v nás zanechají něco dobrého, ale i nedobrého. To nedobré jsou především ucpané cévy. Tím dochází k zvýšení krevního tlaku, srdce je velmi namáháno, unavuje se, má nepravidelnou činnost, stárne rychleji. Krev a s ní kyslík, živiny a obranné látky se nemohou dostat do všech orgánů a dochází k vzniku různých nemocí. Nejvážnější jsou případy ucpaných cév, které zásobují krví srdce. Pokud k němu dojde, máme infarkt. Nejčastější příčinu smrti. Máte vysoký krevní tlak? A berete na něj léky? Tyto léky Vám ovšem problém neléčí, pouze ho udržují v určitém požadovaném stavu a budete je brát do konce svého života. Ředí krev – pozor na krvácivá poranění, máte sníženou srážlivost krve - opět vedlejší účinky léků! Další významnou příčinou snižování rychlosti průtoku krve je tvoření formací červených krvinek ve tvaru „hromádek mincí“, což znamená, že se červené krvinky hromadí a vytváří hromádky jako mince na sobě. V tomto případě krvinky nemohou měnit tvar a jsou příliš veliké na to, aby mohly procházet nejmenšími cévami, snižuje se jejich schopnost vázat kyslík. Dochází ke zpomalování krevního oběhu a přísun kyslíku i ostatních nezbytných látek ke tkáním je omezen. Kyslík je pro naše tělo palivo. Pokud ho však  má náš organismus málo, naše tělo pracuje jako kotel na slabém ohni – málo energie, vitality, pomalá látková výměna, hromadění toxinů a nemoci. Při průchodu krve magnetickým polem dochází ke snížení tendence červených krvinek k jejich „slepování“. Nastává zlepšení  krevního oběhu, často dochází k úpravě příliš vysokého nebo nízkého krevního tlaku – jeho harmonizace. Zmagnetizovaná krev je schopna účinněji transportovat kyslík a zásobovat buňky vitálními látkami a tak vylepšit buněčný energetický metabolismus. Náš kotel tedy dostává více paliva, začíná fungovat lépe – sám se uzdravuje – máme více energie, lépe se čistíme, jsme šťastnější a zdravější. Orgán, který je lépe zásoben složkami, jež potřebuje, se unaví pomaleji, protože zvyšuje zásobení tkání a orgánu kyslíkem a tím optimalizuje jejich fungování.

Každý musíme topit pod svým kotlem.

Nejlépe se lidský kotel zapaluje s magnetickým náramkem na ruce.

Každý by tedy měl mít svůj magnetický náramek.  

Specifickým problémem krevního oběhu je cévní zásobení hlavy, které je velmi složité. Představte si, když se ucpe nebo praskne jedna cévka v hlavě. Co nastává? Ano! Mozková mrtvice. Tichý terorista, přichází a zabíjí. Každý den v České republice zemře na následky mozkové mrtvice 160 lidí, to jsou 4 plné autobusy. Často ten, kdo přežije mozkovou mrtvici, umírá nebo ochrne na druhou nebo třetí, které následují. I to je problém prokrvení a stavu cév a schopností červených krvinek. Magnetické pole může podpořit prokrvování i těch nejjemnějších vlásečnic v hlavě. Mozek je řídící centrum celého organismu a pokud není dostatečně vyživován, začne ochabovat, začínáte zapomínat, přichází deprese, nespavost a další problémy. Kvalitní prokrvení mozku je další nezbytností pro uchování našeho dlouhého, spokojeného a plnohodnotného života.  Milióny lidí v celém světě si již takový život nedokáží představit bez magnetických náhrdelníků se silnými magnety na krční páteři.

       Magnet sám o sobě neuzdravuje, ale uzdravení v každém případě napomáhá, umožňuje  tělu, aby znovu získalo ztracenou rovnováhu a mohlo se lépe a účinněji bránit různým infekcím a dalším zdravotním problémům.  

NERVOVÁ SOUSTAVA  

Magnetické pole má pozoruhodné účinky i na nervovou soustavu. Je prokázáno, že energie severního pólu magnetu má utišující účinky na bolest. Základní stavební jednotkou nervové soustavy je nervová buňka – neuron a její funkcí je přenos vzruchů mezi periférií těla a centrální nervovou soustavou systémem nervů a nervových zakončení. Smyslové neurony reagují na dotyk, tlak, bolest, teplotu, polohu, svalové napětí, chemické koncentrace, světlo a ostatní mechanické podněty. Informují nás o našem vnitřním i okolním prostředí a o změnách, ke kterým v něm dochází. Je-li nervová buňka stimulována, vyšle signál do centra – do mozku. Když mozek obdrží tento signál, zpracuje ho a odpoví na něj. Tak se nervy přenáší i signál bolesti. Když přerušíme nerv nebo nějak jinak zastavíme šíření nervového vzruchu, nepocítíme žádnou bolest.  Proč? Neuron má na povrchu kladný náboj. Pokud přiložíme severní pól magnetu na bolestivé místo, negativní náboj magnetu a kladný náboj nervové buňky se začnou vzájemně přitahovat. Tím se sníží intenzita přenosu signálu, který se dostává do mozku a tím dochází i k utlumení bolesti, kterou člověk cítí. Typickým příkladem problému, k jehož řešení lze přispět aplikací severního pólu magnetu, jsou menstruační křeče. Totéž však platí i o bolesti svalů nebo kloubů, která nemá nějakou specifickou příčinu nebo je důsledkem přílišného fyzického zatížení a namáhání. Doporučená síla magnetického pole k protibolestivým – analgetickým – účinkům, je minimálně 500 gaussů ( tisíckrát více než je přirozené magnetické pole země). V našich magnetických špercích jsou použity permanentní magnety s hodnotou od 800 do 1800 gaussů.

Proto nejvýhodnějším řešením bolestivých problémů je 

magnetické srdíčko s magnetickým polem 2200 gaussů.  

 DALŠÍ MOŽNÉ ÚČINKY     

          Činnost žláz s vnitřní sekrecí – vyplavování hormonů – může být regulováno a dokonce i vylepšováno  pomocí magnetického pole, protože vlásečnice, které obklopují žlázy s vnitřní sekrecí, jsou součástí oběhové soustavy, kterou právě magnetické pole dokáže velmi pozitivně ovlivnit. Zlepšení prokrvení těchto vlásečnic umožňuje lepší sekreci hormonu, a tím zesiluje jeho účinek. Vzhledem k tomu, že jednou z funkcí hormonů často bývá stimulace sekrece hormonů dalších, může být efekt  na zdraví jedince vskutku ohromující.

           Vápník je základním stavebním kamenem kostí. Pod vlivem magnetického pole se mění aktivita vápenných iontů a tak, jak bylo již vysledováno, může dojít k významnému urychlení hojení zlomenin.

            Vzhledem k tomu, že v oblasti magnetoterapie je stále objevováno mnoho a mnoho nových účinků působení magnetického pole na lidský organizmus, jedná se skutečně o metodu budoucnosti. Již nyní můžeme tvrdit, že přispívá k vylepšení celé řady životních funkcí. Výzkumy prokázaly, že magnetoterapie nemá prakticky žádné vedlejší účinky a nelze se jí předávkovat.

 Proto by v žádné domácnosti neměly chybět šperky s magnety,

jako prostředek k vylepšení zdravotního stavu všech členů rodiny.

  Literatura :

 Petra Döring, Více energie, méně stresu, bolesti a depresí s magnetickými šperky, Energetix 2004

Ghanshyam Sing Birla – Colette Hemlin, Léčba magnety – Jemný a účinný způsob, jak uvést své tělo do rovnováhy, Pragma 1999

U zboží zvolte Přidat do oblíbených.
Košík je prázdný.
zboží v e-shopu: 358 e-shop systém banan.cz